منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.
http://mrnoor.comhttp://mrnoor.com

لوله و اتصالات البرز

شرکت لوله و اتصالات البرز در سال 1354 در شهرک صنعتی البرز قزوین تاسیس و درسال 1356 به بهره برداری رسید. این شرکت فعالیت خود را در زمینه محصولات پلیمری آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان صنایع PVC UPVC و روشنایی در کشور مشغول به فعالیت می باشد.گــروه صــنعتی البــرز در ســال 1354 در شــهرك صــنعتی البــرز قـزوین تاسـیس و درســال 1356 بــه بهــره بــرداري رســید. ایــن شـرکت فعالیــت خــود را در زمینـه محصــولات پلیمـري آغــاز نمــوده و حالا پـس از حدود پنجاه سال فعالیــت تولیـدي در حـــال حاضـــر بـــه عنـــوان یکـــی از بزرگتـــرین و معتبرتـــرین تولیدکننـــدگان صـــنایع PVC بـــا بـــیش از 80 نماینـــدگی رســـمی در کشور مشغول به فعالیت می باشد.

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.