مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

فیوز کاردی پایه بلند NH1 A250 برند ETE

190,000 تومان

جریان: 250 آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌بلند NH1

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز کاردی پایه بلند NH1 A200 برند ETE

190,000 تومان

جریان: 200 آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌بلند NH1

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز کاردی پایه کوتاه NHOOC A100 برند ETE

120,000 تومان

جریان: 100 آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌کوتاه NHOOC

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز کاردی پایه کوتاه NHOOC A80 برند ETE

120,000 تومان

جریان: 80 آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌کوتاه NHOOC

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز کاردی پایه کوتاه NHOO A160 برند ETE

130,000 تومان

جریان: 160 آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌کوتاه NHOO

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز کاردی پایه کوتاه NHOO A125 برند ETE

130,000 تومان

جریان: 125 آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌کوتاه NHOO

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز کاردی پایه کوتاه NHOO A100 برند ETE

130,000 تومان

جریان: 100آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌کوتاه NHOO

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز کاردی پایه کوتاه NHOO A80 برند ETE

130,000 تومان

جریان: 80 آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌کوتاه NHOO

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز کاردی پایه کوتاه NHOO A63 برند ETE

130,000 تومان

جریان: 63 آمپر

 ولتاژ: 500 ولت

روش قطع جریان: gL، gG

سایز پایه فیوز کاردی: پایه‌کوتاه NHOO

جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص