نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمایش 9 24 36

فیوز سیلندری 10A gG 10×38 برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 10 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 40A gG 14×51 برندETE

29,000 تومان
سایز: 51× 14 آمپر: 40 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 80A gG 22×58 برندETE

58,000 تومان
سایز: 58×22 آمپر: 80 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 16A gG 10×38 – برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 16 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 25A gG 10×38 – برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 25 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 32A gG 10×38 – برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 32 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 6A gG 10×38 برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 6 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 4A gG 10×38 برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 4 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 1A gG 10×38 برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 1 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 2A gG 10×38 برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 2 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 12A gG 10×38 برند ETE

16,000 تومان
سایز: 38×10 آمپر: 12 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک: نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص

فیوز سیلندری 40A gG 22×58 برند ETE

58,000 تومان
سایز: 22×58 آمپر: 40 روش قطع جریان: gG شکل: استوانه جنس کلاهک : نقره جنس بدنه: سرامیک مواد داخل بدنه: کوارتز خالص