نمایش دادن همه 3 نتیجه

کمکی حرارتی نصب از جلو 1NO+1NC کاوه

238,000 تومان
پرکاربردترین وسیله جانبی کنتاکت کمکی کلید حرارتی ، در دو نوع کمکی حرارتی نصب از جلو 1NO+1NC کاوه و کمکی حرارتی نصب از کنار 1NO+1NC کاوه می باشند .

کنتاکت کمکی دو باز و دو بسته کاوه

204,000 تومان
 کمکی دو باز و دو بسته کاوه نصب از جلو : یک وسیله جانبی برای کنتاکتور می باشد . که بر روی کنتاکتور به بخش پایه های کمکی متصل شده و کنتاکت های کمکی کنتاکتور را افزایش می دهد .

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کاوه

146,000 تومان
 کمکی یک باز و یک بسته کاوه نصب از جلو : یک وسیله جانبی برای کنتاکتور می باشد . که بر روی کنتاکتور به بخش پایه های کمکی متصل شده و کنتاکت های کمکی کنتاکتور را افزایش می دهد .