نمایش 1–12 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید گردان دوفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1602

132,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1602 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1601

101,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1601 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1603

157,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1603 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1604

185,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1604 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تک فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1605

132,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1605 ، 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان دو فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1606

194,000 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1606 ، این کلید 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607

238,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607 ، این کلید 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607/2N

349,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 1608

236,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 1608 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان سه فاز دو سرعته کاوه مدل 1609

349,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو سرعته کاوه مدل 1609 : این کلید گردان 16 آمپر است که به وسیله آن می توان سرعت موتورهای الکتریکی را بین سرعت تند و کند تغییر داد .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 1610

349,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 1610 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان دالاندر کاوه مدل 1613

485,000 تومان

✔️کلید گردان دالاندر کاوه مدل 1613 ، با تغییر دادن تعداد قطب ، سرعت موتور را تغییر می دهد . نسبت سرعت ( دور ) در کلید گردان دالاندر 1 به 2 می باشد .