نمایش 1–12 از 13 نتیجه

کلید گردان تک فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2505

101,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2505 ، 25 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان تکفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2501

73,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2501 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 2534

243,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 2534 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت تکفاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 2508

175,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 2508 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان دو فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2506

128,700 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2506 ، این کلید 25 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2502

92,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2502 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 2510

251,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 2510 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان سه فاز دو سرعته کاوه مدل 2509

251,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو سرعته کاوه مدل 2509 : این کلید گردان 25 آمپر است که به وسیله آن می توان سرعت موتورهای الکتریکی را بین سرعت تند و کند تغییر داد .

کلید گردان سه فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507

194,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507 ، این کلید 25 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507/2N

251,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2504

135,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2504 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2503

109,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2503 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.