نمایش دادن همه 11 نتیجه

کلید گردان تک فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4005

125,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4005 ،40 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان تکفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4001

98,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4001 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 4008

223,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 4008 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان دو فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4006

174,000 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4006 ، این کلید 40 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4002

121,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4002 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 4010

303,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 4010 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان سه فاز دو سرعته کاوه مدل 4009

303,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو سرعته کاوه مدل 4009 : این کلید گردان 40 آمپر است که به وسیله آن می توان سرعت موتورهای الکتریکی را بین سرعت تند و کند تغییر داد .

کلید گردان سه فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007

229,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007 ، این کلید 40 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007/2N

303,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4004

162,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4004 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4003

133,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4003 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.