نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید گردان دوفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5002

268,000 تومان در دسترس است. at a future date

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5002 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5001

228,000 تومان در دسترس است. at a future date

کلید گردان تکفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5001 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5003

347,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5003 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5004

389,000 تومان در دسترس است. at a future date

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5004 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان دو فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5006

408,000 تومان در دسترس است. at a future date

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5006 ، این کلید 50 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان تک فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5005

282,000 تومان در دسترس است. at a future date

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5005 ،50 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007/2N

674,000 تومان در دسترس است. at a future date

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007

559,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007 ، این کلید 50 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 5010

674,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 5010 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 5008

523,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 5008 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .