نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلید گردان تکفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6301

389,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6301 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6302

482,000 تومان در دسترس است. at a future date

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6302 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6303

540,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6303 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تک فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6305

486,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6305 ،63 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان سه فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307

936,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307 ، این کلید 63 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان دو فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6306

694,000 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6306 ، این کلید 63 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307/2N

1,296,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6304

682,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6304 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 6308

904,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 6308 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 6310

1,296,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 6310 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .