نمایش دادن همه 9 نتیجه

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 10008 بزرگ

1,495,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 10008 بزرگ ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 10010 کوچک

1,334,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 10010 کوچک ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان سه فاز دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007 بزرگ

1,564,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007 بزرگ ، این کلید 100 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007/2N بزرگ

2,185,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007/2N بزرگ ، این کلید دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند .

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007/2N کوچک

1,334,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007/2N کوچک ، این کلید دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند .

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10004 بزرگ

1,184,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10004 بزرگ : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10004 کوچک

816,000 تومان در دسترس است. در آینده

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10004 کوچک : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10003 بزرگ

954,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10003 بزرگ ، کلید کنترل کننده موتور است . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10003 کوچک

615,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز یکطرفه 100 آمپر کاوه مدل 10003 کوچک ، کلید کنترل کننده موتور است . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.