نمایش دادن همه 4 نتیجه

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 20008

2,449,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 20008 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان سه فاز دو طرفه 200 آمپر کاوه مدل 20007

2,470,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 200 آمپر کاوه مدل 20007 ، این کلید 200 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 200 آمپر کاوه مدل 20007/2N

3,473,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 200 آمپر کاوه مدل 20007/2N ، این کلید دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند .

کلید گردان سه فاز یکطرفه 200 آمپر کاوه مدل 20003

1,518,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز یکطرفه 200 آمپر کاوه مدل 20003 ، کلید کنترل کننده موتور است . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.