اضافه شدن قابلیت نصب بر روی ریل مینیاتوری با پایه های فلزی ، عملکرد بهتر و طول عمر بالاتر با به کارگیری جعبه محافظ کلید گردان ، امکان قفل شدن در هر حالت و وضعیتی با استفاده از صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

صفحه و دستگیره معمولی کلید گردان 25 آمپر کاوه

49,000 تومان

صفحه و دستگیره معمولی کلید گردان 25 آمپر کاوه : کلید گردان دارای صفحه و کلید اهرمی می باشد که در صورت آسیب دیدن و خراب شدن می توان از این لوازم جانبی کلید استفاده کرد .

صفحه و دستگیره معمولی کلید گردان 16 آمپر کاوه

48,000 تومان

صفحه و دستگیره معمولی کلید گردان 16 آمپر کاوه : کلید گردان دارای صفحه و کلید اهرمی می باشد که در صورت آسیب دیدن و خراب شدن می توان از این لوازم جانبی کلید استفاده کرد .

صفحه و دستگیره معمولی کلید گردان 40 آمپر کاوه

64,000 تومان

صفحه و دستگیره معمولی کلید گردان 40 آمپر کاوه : کلید گردان دارای صفحه و کلید اهرمی می باشد که در صورت آسیب دیدن می توان از این لوازم جانبی استفاده کرد .

صفحه و دستگیره معمولی کلید گردان 50 تا 63 آمپر کاوه

67,000 تومان

صفحه و دستگیره معمولی کلید گردان 50 تا 63 آمپر کاوه : کلید گردان دارای صفحه و کلید اهرمی می باشد که در صورت آسیب دیدن و خراب شدن می توان از این لوازم جانبی کلید استفاده کرد .

صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان 50 تا 63 آمپر کاوه

71,000 تومان

صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان 50 تا 63 آمپر کاوه ، فراهم کردن امکان عدم تغییر وضعیت دلخواه کلید که به واسطه قفل کردن کلید در حالت دلخواه میسر می شود .

صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان 25 تا 40 آمپر کاوه

49,000 تومان

صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان 25 تا 40 آمپر کاوه ، فراهم کردن امکان عدم تغییر وضعیت دلخواه کلید که به واسطه قفل کردن کلید در حالت دلخواه میسر می شود .

صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان 16 آمپر کاوه

31,000 تومان

صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان 16 آمپر کاوه ، فراهم کردن امکان عدم تغییر وضعیت دلخواه کلید که به واسطه قفل کردن کلید در حالت دلخواه میسر می شود .

باکس اهرمی کلید گردان 16 تا 40 آمپر کاوه

95,000 تومان

باکس اهرمی کلید گردان 16 تا 40 آمپر کاوه ، وسیله ای است که کلید سلکتوری را برای حفاظت و امنیت و افزایش عمر آن در داخل جعبه محافظ کلید گردان قرار می دهند .

باکس اهرمی کلید گردان 50 تا 63 آمپر کاوه

173,000 تومان

باکس اهرمی کلید گردان 50 تا 63 آمپر کاوه ، وسیله ای است که کلید سلکتوری را برای حفاظت و امنیت و افزایش عمر آن در داخل جعبه محافظ کلید گردان قرار می دهند .

پایه فلزی انتهای کلید گردان 16 تا 40 آمپر کاوه

25,000 تومان

پایه فلزی انتهای کلید گردان 16 تا 40 آمپر کاوه ، از جنس آهن بوده که به انتهای کلید گردان متصل می شود و امکان استفاده راحت تر را برای کاربر ممکن می سازد .

پایه فلزی انتهای کلید گردان 50 تا 63 آمپر کاوه

42,000 تومان

پایه فلزی انتهای کلید گردان 50 تا 63 آمپر کاوه ، از جنس آهن بوده که به انتهای کلید گردان متصل می شود و امکان استفاده راحت تر را برای کاربر ممکن می سازد .

صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان 100 آمپر کوچک کاوه

71,000 تومان

صفحه و دستگیره قفل شو کلید گردان 100 آمپر کوچک کاوه ، فراهم کردن امکان عدم تغییر وضعیت دلخواه کلید که به واسطه قفل کردن کلید در حالت دلخواه میسر می شود .