فیوز مینیاتوری دوپل یا تکفاز و نول با قابلیت قطع و وصل کردن هر دو سیم فاز و نول در مدار امنیت بیشتری برای شما به ارمغان میاورد.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

فیوز مینیاتوری تکفاز و نول 10 آمپر الکترو کاوه

فیوز مینیاتوری تکفاز و نول 16 آمپر الکترو کاوه

فیوز مینیاتوری تکفاز و نول 25 آمپر الکترو کاوه

فیوز مینیاتوری تکفاز و نول 32 آمپر الکترو کاوه

فیوز مینیاتوری تکفاز و نول 40 آمپر الکترو کاوه

100,000 تومان

فیوز مینیاتوری تکفاز و نول 50 آمپر الکترو کاوه

100,000 تومان

فیوز مینیاتوری تکفاز و نول 63 آمپر الکترو کاوه

100,000 تومان