فیوز مینیاتوری سه فاز که بیشتر در مصارف صنعتی یا در مکان هایی که نیازمند سه فاز برق میباشند استفاده میشود. فیوز سه فاز قابلیت قطع کردن همزمان سه فاز در صورت عبور بیش از حد جریان تعیین شده را دارد

نمایش دادن همه 12 نتیجه

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر کاوه

150,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 100 آمپر کاوه

420,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر کاوه

482,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر کاوه

150,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر کاوه

150,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر کاوه

150,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر کاوه

150,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر کاوه

165,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر کاوه

165,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر کاوه

150,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر کاوه

165,000 تومان

فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر کاوه

420,000 تومان