نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوکت صنعتی 32×4 مادگی سیار پارت الکتریک 394

102,000 تومان
✔ سوکت صنعتی سه فاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای چهار عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×3 مادگی ثابت پارت الکتریک 593

84,700 تومان
✔ سوکت صنعتی تکفاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای سه عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×3 مادگی سیار پارت الکتریک 613

67,800 تومان
✔ سوکت صنعتی تکفاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای سه عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×3 مادگی ثابت پارت الکتریک 408

67,800 تومان
✔ سوکت صنعتی تکفاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای سه عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×3 نری پارت الکتریک 406

60,500 تومان
✔ سوکت صنعتی تکفاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای سه عدد پین ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×3 نری پارت الکتریک 390

72,600 تومان
✔ سوکت صنعتی تکفاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای سه عدد پین ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×3 مادگی سیار پارت الکتریک 558

84,700 تومان
✔ سوکت صنعتی تکفاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای سه عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×4 مادگی ثابت پارت الکتریک 388

82,500 تومان
✔ سوکت صنعتی سه فاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای چهار عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×4 مادگی ثابت پارت الکتریک 396

102,000 تومان
✔ سوکت صنعتی سه فاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای چهار عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×5 مادگی سیار پارت الکتریک 585

84,700 تومان
✔ سوکت صنعتی سه فاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای پنج عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×5 مادگی ثابت پارت الکتریک 572

84,700 تومان در دسترس است. at a future date
✔ سوکت صنعتی سه فاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای پنج عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×5 مادگی سیار پارت الکتریک 610

105,000 تومان
✔ سوکت صنعتی سه فاز ✔ رتبه حفاظتی IP44 ✔ دارای هادی از جنس آلیاژ برنج ✔ دارای پنج عدد پین ✔ ارت دار ✔ بدنه و مغزی از جنس پلی آمید ✔ دو سال گارانتی معتبر