نمایش دادن همه 11 نتیجه

بست انتهایی تک پیچ پارت الکتریک 919/1

4,200 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE 💎 دارای یک عدد پیچ

بست انتهایی سه پیچ پارت الکتریک 919

3,500 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE 💎 دارای سه عدد پیچ

ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5 آمپر پارت 872

3,800 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 2.5 آمپر 💎 میزان ولتاژ 630 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی بدون درپوش 4 آمپر پارت 883

5,600 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 4 آمپر 💎 میزان ولتاژ 630 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 4 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 10 آمپر پارت 5094

9,000 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 10 آمپر 💎 میزان ولتاژ 630 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 10 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 16 آمپر پارت 5095

16,500 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 16 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 25 آمپر پارت 412

21,100 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 25 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 25 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 35 آمپر پارت 890

25,300 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 35 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 35 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 50 آمپر پارت 881

47,300 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 50 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 50 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 6 آمپر پارت 5093

6,800 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 6 آمپر 💎 میزان ولتاژ 630 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 6 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 70 آمپر پارت 906

54,500 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 70 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 70 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE