نمایش 1–12 از 22 نتیجه

تایمر تاخیر در وصل 1.5 تا 30 ثانیه کاوه

165,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 1.5 تا 30 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر تاخیر در وصل 15 تا 300 ثانیه کاوه

165,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 15 تا 300 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 ثانیه کاوه

165,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 دقیقه کاوه

165,000 تومان در دسترس است. در آینده
تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 دقیقه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر تاخیر در وصل 30 تا 600 ثانیه کاوه

165,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 30 تا 600 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر راه پله کاوه مدل KRTS

99,000 تومان
قابلیت ها:
  1. شروع به کار کردن تایمر پس از اتصال به ولتاژ تغذیه
  2. تنظیم زمان از 1 تا 6 دقیقه
  3. افزایش عمر لامپ ها
  4. صرفه جویی در مصرف برق و استفاده بهینه از برق

رله الکترونیکی کنترل تکفاز صانت الکترونیک مدل S-501

161,000 تومان
رله الکترونیکی کنترل تکفاز صانت الکترونیک مدل S-501 رله الکترونیکی کنترل تکفاز که در بازار به کنترل فاز تکفاز معروف

رله بیمتال 1 تا 1.6 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 1 تا 1.6 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 1.6 تا 2.5 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 1.6 تا 2.5 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 12 تا 18 آمپر کاوه

297,000 تومان
رله بیمتال 12 تا 18 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 2.5 تا 4 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 2.5 تا 4 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 30 تا 40 آمپر کاوه

484,000 تومان
رله بیمتال 30 تا 40 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.