نمایش 1–12 از 18 نتیجه

تایمر راه پله کاوه مدل KRTS

99,000 تومان
تایمر راه پله کاوه مدل KRTS قابلیت ها : شروع سنجش زمان پس از وصل شدن ولتاژ تغذیه انتخاب زمان

رله الکترونیکی زنگ دوم تلفن سپهر الکترونیک

88,000 تومان
رله الکترونیکی زنگ دوم تلفن سپهر الکترونیک بوسیله رله الکترونیکی زنگ دوم تلفن میتوانید وسایل برقی را هنگام زنگ زدن

رله الکترونیکی کنترل تکفاز صانت الکترونیک مدل S-501

161,000 تومان
رله الکترونیکی کنترل تکفاز صانت الکترونیک مدل S-501 رله الکترونیکی کنترل تکفاز که در بازار به کنترل فاز تکفاز معروف

رله بیمتال 1.6 تا 2.5 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 1.6 تا 2.5 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 12 تا 18 آمپر کاوه

297,000 تومان
رله بیمتال 12 تا 18 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 16 تا 24 آمپر کاوه

297,000 تومان
رله بیمتال 16 تا 24 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 30 تا 40 آمپر کاوه

484,000 تومان
رله بیمتال 30 تا 40 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 37 تا 50 آمپر کاوه

484,000 تومان
رله بیمتال 37 تا 50 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 4 تا 6 آمپر کاوه

280,000 تومان
رله بیمتال 4 تا 6 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 48 تا 65 آمپر کاوه

484,000 تومان
رله بیمتال 48 تا 65 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 5.5 تا 8 آمپر کاوه

297,000 تومان
رله بیمتال 5.5 تا 8 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.

رله بیمتال 55 تا 70 آمپر کاوه

714,000 تومان
رله بیمتال 55 تا 70 آمپر کاوه : بیمتال یا رله های حرارتی این قابلیت را دارند که شدت جریانی را که در موتور وجود دارد ، به خوبی تشخیص داده و عملیات قطع و وصل جریان را انجام دهد.