نمایش دادن همه 4 نتیجه

رله شنت اتومات تنظیمی 16 تا 160 آمپر کاوه

575,000 تومان
رله شنت قطعه ای الکترونیکی است که به عنوان لوازم جانبی در کلید اتومات به کار برده می شود که امکان و اجازه قطع کردن (خاموش کردن) کلید اتوماتیک را از راه دور برای ما فراهم میکند .

رله شنت اتومات تنظیمی 200 تا 250 آمپر کاوه

631,000 تومان
رله شنت قطعه ای الکترونیکی است که به عنوان لوازم جانبی در کلید اتومات به کار برده می شود که امکان و اجازه قطع کردن (خاموش کردن) کلید اتوماتیک را از راه دور برای ما فراهم میکند .

رله شنت اتومات تنظیمی 400 آمپر کاوه

884,000 تومان
رله شنت قطعه ای الکترونیکی است که به عنوان لوازم جانبی در کلید اتومات به کار برده می شود که امکان و اجازه قطع کردن (خاموش کردن) کلید اتوماتیک را از راه دور برای ما فراهم میکند .

رله شنت اتومات تنظیمی 630 و 800 آمپر کاوه

1,012,000 تومان در دسترس است. در آینده
رله شنت قطعه ای الکترونیکی است که به عنوان لوازم جانبی در کلید اتومات به کار برده می شود که امکان و اجازه قطع کردن (خاموش کردن) کلید اتوماتیک را از راه دور برای ما فراهم میکند .