نمایش دادن همه 3 نتیجه

برقگیر حفاظتی سه فاز 20 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

1,270,000 تومان
برقگیر حفاظتی سه فاز 20 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .

برقگیر حفاظتی سه فاز 40 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

1,416,000 تومان در دسترس است. در آینده
برقگیر حفاظتی سه فاز 40 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .

برقگیر حفاظتی سه فاز 60 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

1,991,000 تومان در دسترس است. در آینده
برقگیر حفاظتی سه فاز 60 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .