نمایش دادن همه 3 نتیجه

برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 20 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

1,280,000 تومان
برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 20 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .

برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 40 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

1,426,000 تومان در دسترس است. در آینده
برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 40 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .

برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 60 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

2,008,000 تومان در دسترس است. در آینده
برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 60 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .