تصاویر و مشخصات با امکان ثبت سفارش کلید و پریز تابش از شرکت پارت الکتریک. کیفیت ساخت بالا و طراحی مینیمال, امکان سفارش با مغزی سرامیک و پلی کربنات. پارت الکتریک بزرگترین تولید کننده قطعات هم ردیف در کشور.

نمایش دادن همه 11 نتیجه

پریز آنتن تابش پارت الکتریک

پریز آنتن ماهواره – دومنظوره تابش پارت الکتریک

پریز ارتدار با مغزی سرامیک تابش پارت الکتریک

پریز بدون ارت با مغزی سرامیک تابش پارت الکتریک

پریز تلفن دو منظوره تابش پارت الکتریک

کلید تبدیل تابش پارت الکتریک

کلید تک پل تابش پارت الکتریک

کلید دوپل تابش پارت الکتریک

کلید زنگ تابش پارت الکتریک

کلید سه پل تابش پارت الکتریک

کلید کولر تابش پارت الکتریک