تصاویر و مشخصات با امکان ثبت سفارش کلید و پریز تابش از شرکت پارت الکتریک. کیفیت ساخت بالا و طراحی مینیمال, امکان سفارش با مغزی سرامیک و پلی کربنات. پارت الکتریک بزرگترین تولید کننده قطعات هم ردیف در کشور.

نمایش دادن همه 11 نتیجه

پریز آنتن تابش پارت الکتریک

19,000 تومان
پریز آنتن تابش پارت الکتریک پریز آنتن پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی جذاب و ساده و مدرن و

پریز آنتن ماهواره – دومنظوره تابش پارت الکتریک

75,000 تومان
پریز آنتن ماهواره – دومنظوره تابش پارت الکتریک پریز آنتن ماهواره – دومنظوره پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی

پریز ارتدار با مغزی سرامیک تابش پارت الکتریک

21,600 تومان
پریز ارتدار با مغزی سرامیک تابش پارت الکتریک پریز ارتدار با مغزی سرامیک پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی

پریز بدون ارت با مغزی سرامیک تابش پارت الکتریک

19,500 تومان
پریز بدون ارت با مغزی سرامیک تابش پارت الکتریک پریز بدون ارت با مغزی سرامیک پارت الکتریک مدل تابش ،

پریز تلفن دو منظوره تابش پارت الکتریک

17,700 تومان
پریز تلفن دو منظوره تابش پارت الکتریک پریز تلفن دو منظوره پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی جذاب و

کلید تبدیل تابش پارت الکتریک

21,000 تومان
کلید تبدیل تابش پارت الکتریک کلید تبدیل تابش پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی جذاب و ساده و مدرن

کلید تک پل تابش پارت الکتریک

18,800 تومان
کلید تک پل تابش پارت الکتریک کلید تک پل تابش پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی جذاب و ساده

کلید دوپل تابش پارت الکتریک

21,500 تومان
کلید دوپل تابش پارت الکتریک کلید دوپل تابش پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی جذاب و ساده و مدرن

کلید زنگ تابش پارت الکتریک

211,000 تومان
کلید زنگ تابش پارت الکتریک کلید زنگ تابش پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی جذاب و ساده و مدرن

کلید سه پل تابش پارت الکتریک

27,000 تومان
کلید سه پل تابش پارت الکتریک کلید سه پل پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی جذاب و ساده و

کلید کولر تابش پارت الکتریک

28,000 تومان
کلید کولر تابش پارت الکتریک کلید کولر تابش پارت الکتریک مدل تابش ، با طراحی جذاب و ساده و مدرن