نمایش یک نتیجه

تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 دقیقه کاوه

252,000 تومان در دسترس است. در آینده
تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 دقیقه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .