نمایش یک نتیجه

تایمر تاخیر در وصل 30 تا 600 ثانیه کاوه

252,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 30 تا 600 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .