نمایش دادن همه 9 نتیجه

ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5 آمپر پارت 872

4,200 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 2.5 آمپر 💎 میزان ولتاژ 630 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی بدون درپوش 4 آمپر پارت 883

6,200 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 4 آمپر 💎 میزان ولتاژ 630 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 4 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 10 آمپر پارت 5094

99,000 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 10 آمپر 💎 میزان ولتاژ 630 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 10 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 16 آمپر پارت 5095

18,100 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 16 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 25 آمپر پارت 412

23,200 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 25 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 25 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 35 آمپر پارت 890

27,800 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 35 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 35 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 50 آمپر پارت 881

52,000 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 50 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 50 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 6 آمپر پارت 5093

7,500 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 6 آمپر 💎 میزان ولتاژ 630 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 6 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 70 آمپر پارت 906

60,000 تومان
💎 دارای بدنه از جنس پلی کربنات 💎 میزان جریان 70 آمپر 💎 میزان ولتاژ 750 ولت 💎 دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک 💎 قابلیت نصب در داخل تابلو برق 💎 قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 70 میلیمتر مربع 💎 دارای گواهی کیفیت اروپا CE