نمایش یک نتیجه

کلید حرارتی 17 تا 23 آمپر کاوه

603,000 تومان در دسترس است. در آینده
نحوه کارکرد این کلید به این شکل است که مدار قدرت (سه فاز) را هنگامی که اتصال کوتاه رخ میدهد و یا اضافه بار از آن عبور میکند ، جریان را قطع میکند تا به موتور آسیب نرسد .