مشاهده همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 دقیقه کاوه

270,000 تومان در دسترس است. در آینده
تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 دقیقه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر تاخیر در وصل 1.5 تا 30 ثانیه کاوه

270,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 1.5 تا 30 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر تاخیر در وصل 30 تا 600 ثانیه کاوه

270,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 30 تا 600 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر تاخیر در وصل 15 تا 300 ثانیه کاوه

270,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 15 تا 300 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .

تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 ثانیه کاوه

270,000 تومان
تایمر تاخیر در وصل 3 تا 60 ثانیه کاوه : تایمرهای برق یا رله های زمانی ، وظیفه کنترل مدار فرمان و قدرت را بر اساس رنج های زمانی که بر روی آن ها مشخص  است را دارند .