نمایش 1–12 از 19 نتیجه

سوکت صنعتی 16×3 مادگی ثابت پارت الکتریک 408

56,000 تومان
💎 سوکت صنعتی تکفاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 دارای سه عدد پین 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×3 مادگی سیار پارت الکتریک 613

56,000 تومان
💎 سوکت صنعتی تکفاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 دارای سه عدد پین 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×3 نری پارت الکتریک 406

50,000 تومان
💎 سوکت صنعتی تکفاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای سه عدد پین 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×4 مادگی ثابت پارت الکتریک 388

68,000 تومان
💎 سوکت صنعتی سه فاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 دارای چهار عدد پین 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×4 نری پارت الکتریک 387

52,000 تومان
💎 سوکت صنعتی سه فاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای چهار عدد پین 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×5 مادگی ثابت پارت الکتریک 572

70,000 تومان در دسترس است. در آینده
💎 سوکت صنعتی سه فاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 دارای پنج عدد پین 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×5 مادگی سیار پارت الکتریک 585

70,000 تومان
💎 سوکت صنعتی سه فاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 دارای پنج عدد پین 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 16×5 نری پارت الکتریک 580

59,000 تومان
💎 سوکت صنعتی سه فاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای پنج عدد پین 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×3 مادگی ثابت پارت الکتریک 593

70,000 تومان
💎 سوکت صنعتی تکفاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 دارای سه عدد پین 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×3 مادگی سیار پارت الکتریک 558

70,000 تومان
💎 سوکت صنعتی تکفاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 دارای سه عدد پین 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×3 نری پارت الکتریک 390

60,000 تومان
💎 سوکت صنعتی تکفاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای سه عدد پین 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر

سوکت صنعتی 32×4 مادگی ثابت پارت الکتریک 396

84,000 تومان
💎 سوکت صنعتی سه فاز 💎 رتبه حفاظتی IP44 💎 دارای هادی از جنس آلیاژ برنج 💎 دارای چهار عدد پین 💎 ارت دار 💎 بدنه و مغزی از جنس پلی آمید 💎 دو سال گارانتی معتبر