نمایش یک نتیجه

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کاوه

120,000 تومان
 کمکی یک باز و یک بسته کاوه نصب از جلو : یک وسیله جانبی برای کنتاکتور می باشد . که بر روی کنتاکتور به بخش پایه های کمکی متصل شده و کنتاکت های کمکی کنتاکتور را افزایش می دهد .