مشاهده همه 6 نتیجه

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 10010 کوچک

1,061,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 10010 کوچک ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 1610

180,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 1610 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 2510

251,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 2510 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 4010

303,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 4010 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 5010

339,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 5010 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 6310

646,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 6310 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .