مشاهده همه 3 نتیجه

برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 20 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

968,000 تومان
برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 20 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .

برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 40 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

1,078,000 تومان در دسترس است. در آینده
برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 40 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .

برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 60 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه

1,518,000 تومان در دسترس است. در آینده
برقگیر حفاظتی سه فاز و نول 60 کیلو آمپر 275 ولت SP2 کاوه ، اضافه ولتاژ را که موجب آسیب رساندن به وسیله های الکترونیکی و تاسیسات می شوند را به زمین منتقل می کند .