نمایش دادن همه 9 نتیجه

ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5 آمپر پارت 872

5,100 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 2.5 آمپر ? میزان ولتاژ 630 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی بدون درپوش 4 آمپر پارت 883

7,500 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 4 آمپر ? میزان ولتاژ 630 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 4 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 10 آمپر پارت 5094

12,000 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 10 آمپر ? میزان ولتاژ 630 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 10 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 16 آمپر پارت 5095

22,000 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 16 آمپر ? میزان ولتاژ 750 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 25 آمپر پارت 412

28,000 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 25 آمپر ? میزان ولتاژ 750 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 25 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 35 آمپر پارت 890

33,500 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 35 آمپر ? میزان ولتاژ 750 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 35 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 50 آمپر پارت 881

63,000 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 50 آمپر ? میزان ولتاژ 750 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 50 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 6 آمپر پارت 5093

9,200 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 6 آمپر ? میزان ولتاژ 630 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 6 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE

ترمینال ریلی درپوش دار 70 آمپر پارت 906

73,000 تومان
? دارای بدنه از جنس پلی کربنات ? میزان جریان 70 آمپر ? میزان ولتاژ 750 ولت ? دو سال گارانتی معتبر پارت الکتریک ? قابلیت نصب در داخل تابلو برق ? قابلیت استفاده برای سیم هایی با سطح مقطع 70 میلیمتر مربع ? دارای گواهی کیفیت اروپا CE