نمایش دادن همه 6 نتیجه

لامپ رشته‌ای 100 وات حبابی پارس شهاب

11,300 تومان
? قابلیت به کارگیری کلید دیمر در مدار ? قابلیت استفاده در مکان های مختلف ? دارای نور طبیعی ? عدم به کار گیری مواد سمی و مضر در ساختار آن ? دارای سرپیچ از نوع معمولی ( ادیسونی) ❌ دارای رتبه انرژی E

لامپ رشته‌ای 200 وات حبابی پارس شهاب

26,500 تومان
? قابلیت به کارگیری کلید دیمر در مدار ? قابلیت استفاده در مکان های مختلف ? دارای نور طبیعی ? عدم به کار گیری مواد سمی و مضر در ساختار آن ? دارای سرپیچ از نوع معمولی ( ادیسونی) ❌ دارای رتبه انرژی D

لامپ رشته‌ای 40 وات حبابی پارس شهاب

10,800 تومان
? قابلیت به کارگیری کلید دیمر در مدار ? قابلیت استفاده در مکان های مختلف ? دارای نور طبیعی ? عدم به کار گیری مواد سمی و مضر در ساختار آن ? دارای سرپیچ از نوع معمولی ( ادیسونی) ❌ دارای رتبه انرژی E

لامپ رشته‌ای 40 وات شمعی پارس شهاب

9,800 تومان
? قابلیت به کارگیری کلید دیمر در مدار ? قابلیت استفاده در مکان های مختلف ? دارای نور طبیعی ? عدم به کارگیری مواد سمی و مضر در ساختار آن ? دارای سرپیچ از نوع معمولی ( ادیسونی) ❌ دارای رتبه انرژی E

لامپ رشته‌ای 60 وات حبابی پارس شهاب

10,800 تومان
? قابلیت به کارگیری کلید دیمر در مدار ? قابلیت استفاده در مکان های مختلف ? دارای نور طبیعی ? عدم به کار گیری مواد سمی و مضر در ساختار آن ? دارای سرپیچ از نوع معمولی ( ادیسونی) ❌ دارای رتبه انرژی E

لامپ رشته‌ای 60 وات شمعی پارس شهاب

9,800 تومان
? قابلیت به کارگیری کلید دیمر در مدار ? قابلیت استفاده در مکان های مختلف ? دارای نور طبیعی ? عدم به کارگیری مواد سمی و مضر در ساختار آن ? دارای سرپیچ از نوع معمولی ( ادیسونی) ❌ دارای رتبه انرژی E