نمایش یک نتیجه

هشت خانه رک مونت کلید دار مدل 2252 پارت الکتریک

300,000 تومان
هشت خانه رک مونت کلید دار مدل 2252 پارت الکتریک نوعی چند راهی یا رابط برق می باشد که امکان اتصال هم زمان 8 وسیله برقی به یک پریز برق را فراهم می کند .