نمایش دادن همه 4 نتیجه

 کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630

105,000 تومان

✔️ کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630 ، سرعت موتور را به صورت لحظه ای کنترل کرده که در دو جهت قابل اعمال تغییرات وضعیت کلید می باشد .

کلید گردان تبدیل آمپر کاوه مدل 1622

145,000 تومان

✔️کلید گردان تبدیل آمپر کاوه مدل 1622 ، به عنوان یک رابط عمل می کند . این کلید گردان اندازه گیری جریان هر سه فاز به صورت غیر هم زمان را ممکن می سازد .

کلید گردان کنترل دستی استارتی یکطرفه کاوه مدل 1629

75,000 تومان

✔️کلید گردان کنترل دستی استارتی یکطرفه کاوه مدل 1629 ، سرعت موتور را به صورت لحظه ای کنترل کرده که در یک جهت قابل اعمال تغییرات وضعیت کلید می باشد .

کلید گردان کنترل دستی استارتی یکطرفه کاوه مدل 2529

125,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️کلید گردان کنترل دستی استارتی یکطرفه کاوه مدل 2529 ، سرعت موتور را به صورت لحظه ای کنترل کرده که در یک جهت قابل اعمال تغییرات وضعیت کلید می باشد .