نمایش یک نتیجه

 کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630

204,000 تومان

✔️ کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630 ، سرعت موتور را به صورت لحظه ای کنترل کرده که در دو جهت قابل اعمال تغییرات وضعیت کلید می باشد .