نمایش دادن همه 6 نتیجه

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 10010 کوچک

2,118,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 10010 کوچک ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 1610

349,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 1610 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 2510

490,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 2510 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 4010

604,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 4010 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 5010

674,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 5010 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 6310

1,296,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 6310 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .