نمایش دادن همه 5 نتیجه

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1604

101,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1604 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2504

135,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2504 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4004

162,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4004 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5004

194,000 تومان در دسترس است. در آینده

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5004 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6304

339,000 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6304 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.