نمایش 1–12 از 17 نتیجه

 کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630

204,000 تومان

✔️ کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630 ، سرعت موتور را به صورت لحظه ای کنترل کرده که در دو جهت قابل اعمال تغییرات وضعیت کلید می باشد .

کلید گردان تبدیل آمپر کاوه مدل 1622

283,000 تومان

✔️کلید گردان تبدیل آمپر کاوه مدل 1622 ، به عنوان یک رابط عمل می کند . این کلید گردان اندازه گیری جریان هر سه فاز به صورت غیر هم زمان را ممکن می سازد .

کلید گردان تبدیل ولت 4 حالته کاوه مدل 1616

196,000 تومان

✔️کلید گردان تبدیل ولت 4 حالته کاوه مدل 1616 در مدار سه فاز ، برای اندازه گیری ولتاژ بین فاز و فاز و نیز فاز با نول حالتهای مختلف کلید تبدیل کاربرد دارد.

کلید گردان تبدیل ولت 7 حالته کاوه مدل 1618

254,000 تومان

✔️ کلید گردان تبدیل ولت 7 حالته کاوه مدل 1618 در مدار سه فاز ، برای اندازه گیری ولتاژ بین فاز و فاز و نیز فاز با نول حالتهای مختلف کلید تبدیل کاربرد دارد.

کلید گردان تک فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1605

132,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1605 ، 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان تکفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1601

101,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1601 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 1634

274,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 1634 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت تکفاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 1608

236,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 1608 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان دالاندر کاوه مدل 1613

485,000 تومان

✔️کلید گردان دالاندر کاوه مدل 1613 ، با تغییر دادن تعداد قطب ، سرعت موتور را تغییر می دهد . نسبت سرعت ( دور ) در کلید گردان دالاندر 1 به 2 می باشد .

کلید گردان دو فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1606

194,000 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1606 ، این کلید 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان ستاره – مثلث کاوه مدل 1610

349,000 تومان

کلید گردان ستاره - مثلث کاوه مدل 1610 ، برای راه اندازی موتور سه فاز ستاره - مثلث در سه حالت صفر و ستاره و مثلث به کار برده می شود .

کلید گردان سه فاز دو سرعته کاوه مدل 1609

349,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو سرعته کاوه مدل 1609 : این کلید گردان 16 آمپر است که به وسیله آن می توان سرعت موتورهای الکتریکی را بین سرعت تند و کند تغییر داد .