نمایش یک نتیجه

کلید گردان 16CM13 یک پل سه حالته بدون صفر کاوه

174,000 تومان
کلید گردان 16CM13 یک پل سه حالته بدون صفر کاوه : این کلید دارای حالت های یک ، دو و سه است . چرخش کلید نیز با زاویه 60 درجه بر روی حالت های کلید انجام می شود.