نمایش یک نتیجه

کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه

339,000 تومان
رله کنترل فاز ، سه فاز را به صورت مستقیم کنترل نمی کند بلکه به کنتاکتور ، فرمان قطع و وصل می دهد . چون در این سیستم نول می باشد ، باید دقت کرد که هنگام اتصال رله ، نول تابلو دقیقا به نول شبکه وصل شود.