نمایش 1–12 از 23 نتیجه

 کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630

105,000 تومان

✔️ کلید گردان کنترل دستی استارتی چپگرد-راستگرد کاوه مدل 1630 ، سرعت موتور را به صورت لحظه ای کنترل کرده که در دو جهت قابل اعمال تغییرات وضعیت کلید می باشد .

کلید گردان تبدیل آمپر کاوه مدل 1622

145,000 تومان

✔️کلید گردان تبدیل آمپر کاوه مدل 1622 ، به عنوان یک رابط عمل می کند . این کلید گردان اندازه گیری جریان هر سه فاز به صورت غیر هم زمان را ممکن می سازد .

کلید گردان تبدیل ولت 4 حالته کاوه مدل 1616

100,000 تومان

✔️کلید گردان تبدیل ولت 4 حالته کاوه مدل 1616 در مدار سه فاز ، برای اندازه گیری ولتاژ بین فاز و فاز و نیز فاز با نول حالتهای مختلف کلید تبدیل کاربرد دارد.

کلید گردان تبدیل ولت 7 حالته کاوه مدل 1618

133,000 تومان

✔️ کلید گردان تبدیل ولت 7 حالته کاوه مدل 1618 در مدار سه فاز ، برای اندازه گیری ولتاژ بین فاز و فاز و نیز فاز با نول حالتهای مختلف کلید تبدیل کاربرد دارد.

کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 1634

140,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 1634 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت تکفاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 2534

243,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد تکفاز کاوه مدل 2534 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت تکفاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 1608

121,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 1608 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 2508

175,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 2508 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 4008

223,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 4008 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 5008

260,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 5008 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 6308

450,000 تومان

✔️کلید گردان چپگرد-راستگرد سه فاز کاوه مدل 6308 ، کلید گردانی است که برای تغییر دادن جهت چرخش موتور در حالت سه فاز به کار می رود .

کلید گردان دالاندر کاوه مدل 1613

248,000 تومان

✔️کلید گردان دالاندر کاوه مدل 1613 ، با تغییر دادن تعداد قطب ، سرعت موتور را تغییر می دهد . نسبت سرعت ( دور ) در کلید گردان دالاندر 1 به 2 می باشد .