نمایش دادن همه 5 نتیجه

کلید گردان دوفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1602

68,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1602 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2502

92,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2502 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4002

121,000 تومان

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4002 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5002

133,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5002 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.

کلید گردان دوفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6302

241,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️ کلید گردان دوفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6302 ، کلید های کنترل کننده موتورها هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) هستند.