نمایش دادن همه 5 نتیجه

کلید گردان سه فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607

130,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607 ، این کلید 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507

194,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507 ، این کلید 25 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007

229,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007 ، این کلید 40 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007

278,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007 ، این کلید 50 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307

512,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307 ، این کلید 63 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.