نمایش دادن همه 5 نتیجه

کلید گردان تکفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1601

55,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1601 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2501

73,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2501 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4001

98,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4001 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5001

114,000 تومان در دسترس است. در آینده

کلید گردان تکفاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5001 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان تکفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6301

194,000 تومان

کلید گردان تکفاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6301 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.