نمایش 1–12 از 16 نتیجه

کلید گردان دو فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1606

99,000 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1606 ، این کلید 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان دو فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2506

128,700 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2506 ، این کلید 25 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان دو فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4006

174,000 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4006 ، این کلید 40 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان دو فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5006

204,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5006 ، این کلید 50 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان دو فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6306

345,000 تومان

✔️کلید گردان دو فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6306 ، این کلید 63 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607

130,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607 ، این کلید 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507

194,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507 ، این کلید 25 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007

229,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007 ، این کلید 40 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007

278,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007 ، این کلید 50 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307

512,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307 ، این کلید 63 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007/2N کوچک

1,061,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007/2N کوچک ، این کلید دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند .

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607/2N

180,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.