نمایش دادن همه 5 نتیجه

کلید گردان تک فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1605

72,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1605 ، 16 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان تک فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2505

101,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2505 ، 25 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان تک فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4005

125,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4005 ،40 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان تک فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5005

140,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5005 ،50 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .

کلید گردان تک فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6305

242,000 تومان

✔️کلید گردان تک فاز دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6305 ،63 آمپر بوده و دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشد .