نمایش دادن همه 5 نتیجه

کلید گردان سه فاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1603

86,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 16 آمپر کاوه مدل 1603 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2503

109,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 25 آمپر کاوه مدل 2503 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4003

133,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 40 آمپر کاوه مدل 4003 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5003

173,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 50 آمپر کاوه مدل 5003 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.

کلید گردان سه فاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6303

270,000 تومان

کلید گردان سه فاز یکطرفه 63 آمپر کاوه مدل 6303 : کلیدهای کنترل کننده موتورها ، کلید یک طرفه یا صفر و یک هستند . این مدل کلیدهای سلکتوری دارای حالت 0-1 (صفر و یک) می باشند.