نمایش دادن همه 6 نتیجه

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007/2N کوچک

1,061,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 100 آمپر کاوه مدل 10007/2N کوچک ، این کلید دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند .

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607/2N

180,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 16 آمپر کاوه مدل 1607/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507/2N

251,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 25 آمپر کاوه مدل 2507/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007/2N

303,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 40 آمپر کاوه مدل 4007/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007/2N

339,000 تومان در دسترس است. در آینده

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 50 آمپر کاوه مدل 5007/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307/2N

646,000 تومان

✔️کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه 63 آمپر کاوه مدل 6307/2N ، دارای حالت های قابل تنظیم بر روی صفر و یک و دو (1-0-2) می باشند.