نمایش یک نتیجه

محافظ شش خانه رک مونت آنالوگ مدل 5143 پارت الکتریک

345,000 تومان
محافظ شش خانه رک مونت آنالوگ مدل 5143 پارت الکتریک ، نوعی چند راهی می باشد که امکان اتصال هم زمان 6 وسیله برقی به یک پریز برق را فراهم می کند .